Čo môžem získať zmenou zdravotnej poisťovne?

 

Dôvodom pre zmenu zdravotnej poisťovne môže byť, rýchlosť a prístup poisťovne a celkový servis. Ľudia sú náročnejší, vyžadujú si jednoduchý prístup ku svojmu účtu poistenca a služby zodpovedajúce dnešnej dobe. Najčastejším dôvodom pre zmenu zdravotnej poisťovne sú však lepšie služby a rôzne benefity nad rámec verejného zdravotného poistenia v inej zdravotnej poisťovni.

 

Zmenou môžete získať rôzne benefity nad rámec verejného zdravotného poistenia.

 

Benefity poisťovní nad rámec verejného zdravotného poistenia.

Benefity poskytujú všetkým kategóriám svojich poistencov. Tým najmenším bezplatne zapožičia na obdobie 6 mesiacov monitor, ktorý sleduje dych bábätka. Poisťovňa tiež poskytuje svojim poistencom príspevok vo výške 100 eur ročne na ošetrenie u zubára, prispieva na niektoré nepovinné očkovania až do výšky 50 % a odmeňuje dobrovoľných darcov krvi balíčkom vitamínov a výživových doplnkov.  Spolu môžete získať benefity za viac ako 1000€ pre zdravie celej rodiny. 

 

 

Možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu máte raz ročne do 30.9

 

Zmena zdravotnej poisťovne. Ako postupovať?

Zdá sa vám, že iná zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom viac ako tá vaša? Možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu máte raz ročne a to do 30.9.2019 s účinnosťou od 1.1.2020.

Ak sa tak rozhodnete urobiť, postup je jednoduchý. Z pôvodnej zdravotnej poisťovne sa odhlasovať nemusíte. Stačí len vyplniť prihlášku do novej zdravotnej poisťovňe. Po jej akceptovaní vám nová poisťovňa vydá preukaz poistenca. Ak vám už bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, poisťovňa vám vystaví iba európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý je platný v zahraničí.  

Povinnosti poistenca v súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne

V súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne máte ako poistenec aj niekoľko povinností. Ak ste zamestnanec, musíte oznámiť zmenu poisťovne svojmu zamestnávateľovi a to najneskôr do ôsmich dní od zmeny.  Ak ste živnostník, musíte uhradiť predpísané poistné najneskôr do ôsmich dní už na účet novej zdravotnej poisťovne.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o výhodách a benefitoch alebo zmeniť zdravotnú poisťovňu? napíšte nám na poisteny@poisteny.sk alebo zavolajte našim špecialistom  +421948589890, +421917556616