Doručenie poistnej zmluvy a dokumentov

Poistnú zmluvu a dokumenty od nás dostanete okamžite po poslednom kroku pri uzatvaraní poistenia online. V potvrdzujúcom e-maili nájdete aj všetky potrebné dokumenty, inštrukcie a platobné údaje. V niektorých prípadoch zasiela e-mail s dokumentmi priamo poisťovňa. Dokumenty si uložte a  vytlačte.

Pri povinnom zmluvnom poistení (PZP) zasielame e-mailom aj bielu a zelenú kartu s platnosťou na celé poistné obdobie. Obe tieto karty, slúžia ako dočasné doklady, poisťovňa je vám však povinná dodatočne zaslať poštou. Rýchlosť doručenia týchto dokumentov nevieme nijak ovplyvniť. V prípade ak Vám ich poisťovňa nepošle do mesiaca od uzatvorenia poistnej zmluvy kontaktujte nás.