Kontakt

QNT SK, s.r.o.

Adresa: Masarykova 2, 040 01 Košice

Tel.: +421948589890

Email: poisteny@poisteny.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 23152/V

Č. reg. NBS: 88157

Zapísaný ako samostatný finančný agent v podregistroch:

  • poistenia alebo zaistenia
  • poskytovania úverov
  • kapitálového trhu
  • prijímania vkladov
  • doplnkového dôchodkového sporenia